زمان ثبت : دوشنبه 2 اسفند 1395 در ساعت 11:57 ~ چاپ مطلب
نویسنده : پایان نامه
عنوان :

تحلیل داده ها در پایان نامه چگونه انجام می گیرد؟


برچسب‌ها : تحلیل داده ها در پایان نامه، تحلی

محقق باید برای پاسخ گویی به مساله اصلی تدوین شده در پایان نامه خود پاسخ مناسب داشته باشد و بتواند با تصمیم گیری مناسب  در رد و یا تایید فرضیه از روش های گوناگون تحلیل استفاده کند. تحلیل کردن اساسا به سه بخش تحلیل توصیفی، تحلیل مقایسه ای و تحلیل علت وو معلول تقسیم می شود.روش های مختلف تحلیل یافته های پایان نامه  

۱-تحلیل توصیفی، دراین تحلیل محقق با استفاده از داده های جمع آوری شده با بهره گیری از شاخص های آماری به توصیف و طبقه بندی می پردازد. در این روش پژوهشگر داده های بدست آمده را با تهیه و تنظیم نمودن جدول توزیع فراوانی به شکل خلاصه شده ای در می آورد و بعد به کمک نمودار آن ها را نمایش می گذارد و در آخر با استفاده از شاخص های آماری توصیفی آن ها را خلاصه می نماید. از جمله بخش های پرمصرف آماری در پایان نامه و تحلیل های توصیفی سه شاخص میانه، میانگین و مد می باشد. که کاربرد زیادی در تحلیل های توصیفی دارد.
۲۲-تحلیل مقایسه ای، در این بخش از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به شکل توصیفی تحلیل شده و با دیگر بخش ها مقایسه می گردد. از جمله سوالاتی که در این بخش پرسیده و پاسخ داده می شود این است که آیا شاخص های آماری به شکل بزرگتر و یا کوچکتر از دیگر شاخص های آماری است ؟ در تحلیل مقایسه ای دو شاخص آمار توصیفی با یکدیگر مقایسه می گردند این بخش تحلیلی درپایان نامه جز بخش هایی است که باعث ادارک مفاهیم مقایسه ای و احراز تفاوت و شباهت می باشد و کاربرد زیادی در پایان نامه ها جهت تحلیل داده ها دارد.
۳۳-تحلیل علت و معلولی، دراین بخش نیز پژوهشگر با استفاده از ابزار و شاخص های آماری مانند روش های تحلیل مقایسه ای، روابط بین متغیرهای پایان نامه خود را می سنجد و رابطه علت و معلولی بین متغیرهای وابسته و مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت در این  بخشش  محقق با تایید و یا رد فرضیه ها ی بوجود آمده آماری به استنباط درستی ویا نادرستی فرضیه و روابط علی و معلولی خود می پردازد.


منبع: تحلیل داده ها در پایان نامه چگونه انجام می گیرد؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.